Què fer en cas d’accident

En cas d’accident és necessari, SEMPRE, tramitar aquest part d’accident

RESUM DE PASSES A SEGUIR:

  1. Passa “l’accident”, enviar parte d’accident a parteaccidentefbme@gmail.com
  2. Allianz contesta al federat amb un plaç màxim de 48h amb el número d’expedient.
  3. S’acudeix a qualsevol clínica del quadre mèdic amb parte d’accident, llicència federativa i número d’expedient.
  4. Al tenir el parte mèdic, es pot adjuntar al expedient ja proporcionat per Allianz. (Quan més papers tengui i estigui més complet l’expedient, millor).

Existeixen dos números d’assistència médica:

  • Telèfon d’asistència en horari laboral: 914.891.268. (Aquí vos poden donar suport e informació).
  • Telèfon d’asistència 24h: 913.343.293. (Aquí os poden obrir parte d’accident en cas d’esser de vital necessitat).

S’adjunta quadre clínic de les Illes Balears un poc més detallat i  excel, amb totes les clíniques concertades a la península.
Si vos fitxau, podeu escollir, per població o qualsevol filtre, per veure les clíniques que están concertades allà.

Podeu veure el protocol d’accidents complet:

Seguint les pases principals, no es necesari telefonar realment però es possa a la vostra disposició per si ho necessitau.

És obligatori, que la federació tengui constancia del accident, per poder avalar i respondre pel federat davant Allianz.

%d bloggers like this: