Què fer en cas d’accident

En cas d’accident és necessari, SEMPRE, tramitar aquest part d’accident.

PASSOS A SEGUIR:

 1. Telefona a l’112 si és molt greu  i trasllada’t a un centre d’assistència.
 1. Telefona a ALLIANZ (902 108 509, Centre d’Atenció 24 hores o 91 489 12 68 si no és de urgència vital – dilluns a divendres de 9:00 a 18:00-) per comunicar que has tingut un accident (el número de telèfon consta en el revers de la vostra llicència federativa). En la comunicació telefònica has de facilitar:
  • Dades personals del lesionat (molt important núm. de mòvil i correu @).
  • Dades del Club o Entitat Esportiva on ocorre el sinistre.
  • Data i com va ocórrer l’accident
  • Danys físics
 1. ALLIANZ proporcionarà un número d’expedient que s’haurà d’incloure a l’encapçalament del part d’accident.
 1. Imprimeix i emplena el part d’accident. Recorda que es necessari incloure el número d’expedient que Allianz t’ha proporcionat.
 1. S’ha de trametre el part emplenat dins les 48 hores següents a l’adreça electrònica de la federació: parteaccidentefbme@gmail.com

Quan la federació ho rebi comprovarà si estàs federat i el trametrà a Allianz.

 1. La plataforma d’assistència d’ALLIANZ es posarà en contacte amb la persona federada per comunicar-li si el sinistre és objecte de cobertura i, en conseqüència, trametre-li les autoritzacions necessàries, així com els centres als que podrà acudir.
 2. Si la persona federada requereix de material ortopèdic curatiu prescrit per un metge després de l’accident esportiu, S’HAURA DE SOL·LICITAR AMB ANTEL·LACIÓ telefonant al 902 108 509, se li proporcionarà a la persona federada el material necessari en el lloc de lliurament convenient per la persona federada, sempre i quan aquesta sigui objecte de cobertura.
 3. Has d’anar al Centre Mèdic concertat aportant el PART D’ACCIDENT i LA LLICÈNCIA VIGENT.
 4. Per sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementàries, será el mateix Centre Mèdic qui ho sol·licita a la companyia (allianzaccidientes.autorizaciones@hna.es) i aquesta trametrà l’autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant.

URGÈNCIA CLÍNICA VITAL.

 1. Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada l’assistència d’urgència, la persona lesionada haurà de ser traslladada a un centre mèdic concertat.
 2. En cas de permanència a un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la companyia no es farà càrrec dels costes de l’atenció duta a terme.
 3. La Companyia no es farà càrrec dels costes derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social, excepte en casos d’urgència vital. En el cas que es facturin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los a la persona assegurada.
 4. La persona federada haurà de comunicar durant el primer dia hàbil, la seva circumstància a la plataforma de sinistres d’AON, tal i com s’indica al punt 2 per a l’obertura de l’expedient.

Has de sol·licitar sempre l’informe mèdic. Si has hagut d’abonar l’assistència mèdica o el trasllat fins a l’hospital, guarda totes les factures originals que hagis abonat i que posteriorment seran presentades a ALLIANZ, juntament amb el part d’accident per reclamar el seu abonament.

Per favor, abans d’acudir a una consulta, confirmau les dades  al Telèfon d’Atenció al Lesionat 902 108 509 d’ALLIANZ.

Recordeu què:

 • No s’hi pot anar als centres de la SEGURETAT SOCIAL llevat per causes d’urgència vital. En cas contrari no s’abonarà la factura.
 • Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no sigui d’URGÈNCIES, haurà de ser autoritzada prèviament, en cas contrari serà la persona assegurada qui aboni el càrrec dels costes.
 • Des del moment en que es realitza el part d’accident, estaràs de BAIXA ESPORTIVA. Només un metge podrà donar l’alta per poder continuar practicant esport.
 • Si no s’assisteix a les cites mèdiques o rehabilitacions concertades, es podrà perdre la cobertura assistencial.
 • Una vegada realitzats els tràmits del part d’accident et pots posar en contacte amb la companyia asseguradora per al seguiment dels parts o les autoritzacions de proves que es puguin produir. Telefona al número 902 108 509 .
 • Guarda a la memòria del teu telèfon mòbil els números de telèfon de contacte amb l’asseguradora.
 • La pòlissa de la Federació es regeix segons l’establert al Real Decret 849/1993, pel qual s’inclouen les lesions derivades d’accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, súbito i extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no sigui deguts a lesions cròniques i/o preexistents; S’EXCLOUEN també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l’esport, per microtraumatismes de repetició, tals com tendinitis i bursitis crònica, artrosis o artritis, hernies discals i, en general, qualsevol patologia degenerativa.
%d bloggers like this: